Dr. Melek DEMİRAY - Efonla.com CEO

Kitle fonlama alanında en yetkin isimlerden biri olan Dr. Melek Demiray, bu konuda çeşitli danışmanlıklar, seminerler ve eğitimler vermiş; kitle fonlama mevzuatının oluşumunu yakından takip etmiş ve görüşleriyle katkı sağlamıştır. Türkiye’de kitle fonlama konusunda en kapsamlı çalışmayı gerçekleştirerek İTÜ’den en başarılı doktora tezi ödülünü almıştır. Bu araştırma için TÜBİTAK desteğiyle Amerika’daki Minnesota Duluth Üniversitesi’nde de bir yılı aşkın bir süre çalışmalarda bulunmuştur.

Türkiye’de kitle fonlama sisteminin gelişmesinde katkı sağlayan çalışmalarda bulunmasının yanı sıra girişimcilik, online topluluklar, marka toplulukları, sosyal medya pazarlaması ve yeni ürün pazarlaması konularında da saygın bilimsel dergilerde uluslararası yayınları bulunmaktadır. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İşletme Mühendisliği, doktorasını İşletme üzerine tamamladığı İTÜ’de 2010-2019 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmış, öncesinde de üç yıl otomotiv sektöründe uluslararası projelerde yönetici olarak görev almıştır.

Kitle fonlama konusunda bilimsel araştırmalar yapmak ve sektörün ihtiyaçlarını analiz etmek için startuplar, kitle fonlama platformları, kuluçka merkezleri, teknoparklar, girişimci ve yatırımcı ekosistemleri ile sürekli yakın temas halinde bulunmuş, ülkemizde teknolojik ve yüksek katma değerli şirketlerin oluşması ve halkın tasarruflarını değerlendirmesi için en etkili yolun kitle fonlamasından geçtiğini görmüştür. Girişimci ve yatırımcılar açısından kitle fonlama platformlarının etkin ve başarılı bir şekilde çalışmasını sağlayan faktörleri ortaya koyan Dr. Melek Demiray, bilgi birikimi ve deneyimini aktarmak üzere efonla’nın kurucu ortakları arasında yer almıştır.