Adem YILMAZ - THY Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanı

1998 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu, aynı yıl Galatasaray Üniversitesinde yüksek lisans çalışmaları yaptı. 2001 Ocak -2003 Aralık arasında Yıldız Holding İcra Kurulu Başkanı danışmanı olarak görev yaptı. 2003 Aralık- 2004 Haziran vatani görevini tamamladıktan hemen sonra 15 yıldır THY ana markada çeşitli kademelerde Proje Koordinasyon Müdürü (2007-2008), Ar-Ge ve Proje Koordinasyon Müdürü (2008-2016). 2016 Ocaktan beri Türk Havayolları “Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanı” olarak görev yapmaktadır. İnovasyon Yönetimi, Kurumsal İnovasyon ekosistemi kurulumu, Ar-Ge, İnovasyon, Stratejik Planlama, Havacılık, Değişim Yönetimi ve Proje Yönetimi konularında deneyimli üst yönetici olan Adem Yılmaz inovasyon ve girişimcilik ekosisteminde aktif görevler üstlenmekte çeşitli yarışmalarında bilgi ve deneyimini juri üyeliği ve benzeri konferanslarda konuşmalar yoluyla paylaşmaktadır.