Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

İnternet Sitesi İçin Genel Aydınlatma Metni

MÜSİAD VİZYONER

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

MÜSİAD bünyesinde 22 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan VİZYONER 2021 adlı program kapsamında , yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, MÜSİAD tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Tedarikçi çalışanlarımızla aramızda doğan iş akdi çerçevesinde,
 • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,

işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Veri işleme esnasında dayanılan  hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

 

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

Program Kapsamında Davetli Listelerinin Oluşturulması ve Organizasyon Hakkında Katılımcıların Detaylı Olarak Bilgilendirilmesi, Katılımcıların Gerek Sağlık Gerekse Fiziksel Güvenliklerinin Sağlanması

Talep Edilen Bilgiye Göre: Kimlik Bilgisi,

İletişim Bilgisi,

Sağlık Bilgisi (Hes Kodu Bilgisi)

Unvan Bilgisi

Eğitim Bilgisi

m.5/2-ç, m.5/2-f

Otomatik ve Otomatik Olmayan Yollarla

 

 1. Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Amacıyla

Mahkeme, Savcılık ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı

 

 1. İlgili Kişinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre bize iletebilirsiniz.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi                                       : musiadvizyoner.org

Veri Sorumlusu                                       : MÜSTAKİL SANAYİCİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (MÜSİAD)